آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

تعداد آرا:
89

اولین رای:
شنبه ، ۲ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۲:۱۸

آخرین رای:
پنجشنبه ، ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ، ۱۳:۱۴

آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

Hits Percent Graph
خیر
46 51.7%
بله
43 48.3%
You are here