نشست برنامه ریزی و هماهنگی "همایش امورایثارگران دستگاه های اجرائی استان تهران" در محل بازرسی شهرداری صالحیه

چهارشنبه, ۱۵شهریور  ماه۱۳۹۶

نشست برنامه ریزی و هماهنگی "همایش امورایثارگران دستگاه های اجرائی استان تهران" در محل بازرسی شهرداری صالحیه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه این نشست با حضور مسئول بازرسی و مشاور امور ایثارگران،معاونت اداری-مالی،مسئول امورمالی،روابط عمومی و کارپردازی برگزار و به برگزاری کیفی و کارآمد همایش امور ایثارگران دستگاه های اجرائی استان تهران به میزبانی شهرداری صالحیه تاکید شد .

در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر