اقدامات مهندس قربانی شهردار صالحیه فراتر از انتظارات مردم است.

  • مشاهده در قالب پی دی اف

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.

You are here