آسفالت ریزی بخش انتهایی بلوار 30 متری تا آرامستان بهشت فاطمه(س)

 

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.